Odpady Komunalne

częściowe zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiSzanowni Państwo!

Przypominamy, że wszyscy Mieszkańcy chcący skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (ulga 2 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej) oraz z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny (ulga 1 zł za każdego członka rodziny wielodzietnej) powinni złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku chęci skorzystania z w/w ulg, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła ulga. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła ulga. Deklarację można złożyć przez e-puap, tradycyjnie pocztą lub wrzucić do urny wystawionej przed Urzędem Gminy Kobierzyce.