07
czerwiec 2023, środa
IMIENINY: Roberta, Wiesława

TERAZ
bezchmurnie
23°
DZIŚ
bezchmurnie
23°
JUTRO
zachmurzenie duże
24°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Węgiel

Ogłoszenia

Konto bankowe Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach nr 90 9575 0004 0000 0130 2000 3340

Gmina Kobierzyce rozpoczyna sprzedaż końcową pozostałego węgla.
Szacunkowa ilość: ok. 130 t 
Węgiel kostka (ok. 25t), orzech (ok. 38t), groszek (ok. 67t).
Cena 1950 zł/t

sortyment groszek: dostępny w sprzedaży to EKOGROSZEK RETOPAL, z zastrzeżeniem uwagi 3 niżej

Dostępność sortymentów węgla w składach na dzień rozpoczęcia sprzedaży:

  • Kuklice: kostka, groszek, orzech 
  • Szczepankowice: groszek, niewielka ilość kostki 
  • Żerniki Małe: orzech, bardzo małe ilości groszku 
  • skład w Kobierzycach zakończył sprzedaż

Wnioski na zakup węgla można składać do dnia 30.06.2023 r. lub do dnia ogłoszenia zakończenia sprzedaży, w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1. Zgodnie z regulacjami ustawowymi brak jest limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe, brak ograniczeń terytorialnych, wnioski mogą składać mieszkańcy innych gmin. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, pod warunkiem dokonania przedpłaty i kompletności wniosku, do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży. np. składając wniosek o 2 t kostki należy wpłacić 3.900 zł w tytule przelewu podając "węgiel kostka przedpłata" i załączyć dowód wpłaty do wniosku

Uwaga:

  1. Do wniosku należy dołączyć dowód dokonania przedpłaty w kwocie odpowiadającej wnioskowanemu zakupowi. Wnioski bez dowodu przedpłaty są traktowane jako niekompletne i nie podlegają rozpatrzeniu, tym samym nie zajmują miejsca w kolejce zgłoszeń do czasu uzupełnienia, 
  2. Wnioskodawcy nie będący mieszkańcami gminy Kobierzyce do wniosku załączają zaświadczenie potwierdzające wypłacenie dodatku węglowego albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o jego wypłatę zgodnie z art. 13 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wnioski bez zaświadczenia są traktowane jako niekompletne i nie podlegają rozpatrzeniu, tym samym nie zajmują miejsca w kolejce zgłoszeń do czasu uzupełnienia, 
  3. Wnioskodawcy zamierzający zakupić sortyment groszek mogą złożyć wniosek tylko na Retopal Ekogroszek dokonując odpowiedniej wpłaty; Gmina posiada jeszcze bardzo niewielką ilość (do ok. 3 t łącznie) Groszku II i Ekogroszku Pieklorza, którą można zamiennie (za Retopal) odebrać w składzie w miarę dostępności, z uwagi jednak na tak niewielkie ilości nie ogłasza się odrębnego naboru wniosków na te paliwa. 
  4. Brak odbioru faktury lub węgla w terminie 14 dni od powiadomienia może skutkować zwrotem przedpłaty po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wys. 50 zł/t. 
  5. Wnioskodawcy, którzy dokonali przedpłaty, a nie mają możliwości zakupu węgla z powodu wyczerpania zapasu, otrzymują zwrot wpłaty w pełnej wysokości lub odpowiednio do ilości niezakupionego paliwa.

Wszelkie dokumenty i materiały związane ze sprzedażą paliwa stałego, w tym Regulamin sprzedaży, adresy składów i dane dot. paliw zamieszcza się na stronie www.ugk.pl w zakładce Dystrybucja węgla.


Szanowni Mieszkańcy

Tylko do końca miesiąca kwietnia można zakupić w Urzędzie Gminy węgiel na zasadach ustalonych ustawą o preferencyjnej sprzedaży paliwa w dotychczasowym brzmieniu i zgodnie z Regulaminem, tj. w ramach limitu 3 t na sezon grzewczy na gospodarstwo domowe. Wielu wnioskodawców, pomimo dostępności węgla i złożonego zapotrzebowania, nie dokonało dotąd zakupu, a część osób nie dokonało odbioru węgla, pomimo dokonanej wpłaty. Informujemy, że w składach znajdują się jeszcze ograniczone ilości węgla w poszczególnych sortymentach. Jeżeli nie zostanie on sprzedany i wydany Gmina planuje skorzystać w kolejnym miesiącu z przygotowywanej zmiany ustawy, która ma pozwolić sprzedać pozostały nam węgiel zainteresowanym uprawnionym osobom bez ograniczeń ilościowych i terytorialnych. Oznacza to, że dla osób, które odkładały zakup na później, węgiel może nie być wkrótce dostępny.


Sprzedaż węgla Groszek II, Orzech i Kostka bez kolejki dla uprawnionych wnioskodawców z 2023r.

W związku z powstałym zapasem przywiezionego nam węgla i zaplanowaną nową dostawą Urząd Gminy informuje, że do odwołania lub końca sezonu grzewczego Gmina Kobierzyce umożliwia dokonanie zakupu sortymentów Groszek II, Orzech i Kostka niezależnie od miejsca zajmowanego w kolejce wniosków.

Warunkiem jest prawo mieszkańca do zakupu preferencyjnego i  złożenie terminowo prawidłowego zaakceptowanego wniosku o zakup w 2023r. Ilość węgla nie może przekraczać wnioskowanej oraz ilości określonych w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych, tj. 1,5 lub 3 t. (limit na sezon grzewczy).

Osoby zainteresowane zakupem węgla proszone są o dokonanie wpłaty na podane w nagłówku wiadomości konto Gminy podając w tytule przelewu:
rodzaj węgla GROSZEK II lub ORZECH lub KOSTKA i cyfry numeru PESEL (bez słowa PESEL)
np. "GROSZEK II, 00010112345".
Jest to niezbędne dla prawidłowej identyfikacji wpłaty.

Na trzeci dzień roboczy od dokonania wpłaty można zgłosić się z dowodem tożsamości po odbiór faktury i jej kopii, które upoważniają do odbioru węgla w składach.
Należy wpłacić kwotę wynikającą z przemnożenia ilości węgla i stawki 2.000 zł/t, tj. np. 3.000 zł za 1,5t – nie więcej niż wskazano we wniosku i zgodnie z limitami. Można również zdecydować o zmniejszeniu zapotrzebowania z wniosku i wpłacić kwotę odpowiednio mniejszą z dokładnością do 100kg zamawianego tonażu.

Zastrzegamy, że sprzedaż węgla w podany sposób może zostać odwołana w przypadku dużego zainteresowania i braku węgla, a w sytuacjach szczególnych może on nie być dostępny dla osób, które już dokonały wpłaty (zostanie wówczas zwrócona albo zaproponowane oczekiwanie na transport).

Urząd w dalszym ciągu będzie także powiadamiać o możliwości zakupu odpowiednio do posiadanych i wnioskowanych sortymentów na podane kontakty telefoniczne lub poczty elektronicznej.


Koniec naboru wniosków o preferencyjny zakup węgla.

Jeszcze tylko dziś i jutro, tj. do 28 lutego przyjmowane są w Urzędzie Gminy wnioski o preferencyjny zakup węgla na sezon grzewczy 2022/23. Wnioski są przyjmowane tylko na specjalnie opracowanych drukach dostępnych na stronie internetowej www.ugk.pl zakładka Dystrybucja Węgla (Wniosek 2023) oraz w Biurze Obsługi Klienta Można wnioskować o węgiel typu Kostka, Orzech lub Groszek. Osoby uprawnione, po weryfikacji wniosku, są powiadamiane o możliwości zakupu przez pracowników na podane adresy poczty elektronicznej lub telefonicznie, w miarę dostępności paliwa. Aktualnie bez oczekiwania na powiadomienie, bez kolejki można nabywać węgiel Groszek II (dotyczy to wnioskodawców, którzy zawnioskowali o Groszek). Ilość nabywanego węgla jest ograniczona do ilości wskazanej we wniosku oraz limitem 3 t na cały sezon grzewczy.


Sprzedaż węgla GROSZEK II bez kolejki dla uprawnionych wnioskodawców z 2023r.

W związku z powstałym zapasem przywiezionego nam węgla Groszek II Urząd Gminy informuje, że do odwołania lub końca sezonu grzewczego Gmina Kobierzyce umożliwia dokonanie zakupu tego sortymentu niezależnie od miejsca zajmowanego w kolejce wniosków. Warunkiem jest prawo mieszkańca do zakupu preferencyjnego i  złożenie terminowo prawidłowego zaakceptowanego wniosku o zakup w 2023r. Ilość węgla nie może przekraczać wnioskowanej oraz ilości określonych w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych, tj. 1,5 lub 3 t. (limit na sezon grzewczy). Ta możliwość zakupu dotyczy tylko Groszku II i nie dotyczy pozostałych sortymentów węgla, tj. innych groszków, orzecha i kostki, które nadal mogą nabyć tylko osoby powiadomione przez pracownika Urzędu! Groszek II mogą nabywać także wszyscy wnioskodawcy z listy 2022r., byli oni już o tej możliwości powiadamiani.

Osoby zainteresowane zakupem Groszku II proszone są o dokonanie wpłaty na podane w nagłówku wiadomości konto Gminy podając w tytule przelewu: GROSZEK II i cyfry numeru PESEL (bez słowa PESEL), np. "GROSZEK II, 00010112345". Jest to niezbędne dla prawidłowej identyfikacji wpłaty. Na trzeci dzień roboczy od dokonania wpłaty można zgłosić się z dowodem tożsamości po odbiór faktury i jej kopii, które upoważniają do odbioru węgla w składach. Należy wpłacić kwotę wynikającą z przemnożenia ilości węgla i stawki 2.000 zł/t, tj. np. 3.000 zł za 1,5t – nie więcej niż wskazano we wniosku i zgodnie z limitami. Można również zdecydować o zmniejszeniu zapotrzebowania z wniosku i wpłacić kwotę odpowiednio mniejszą z dokładnością do 100kg zamawianego tonażu.

Informacje o jakości węgla m. in. Groszku II znajdują się w zakładce Dystrybucja Węgla - certyfikaty.

Zastrzegamy, że sprzedaż Groszku II w podany sposób może zostać odwołana w przypadku dużego zainteresowania i braku węgla, a w sytuacjach szczególnych może on nie być dostępny dla osób, które już dokonały wpłaty (zostanie wówczas zwrócona albo zaproponowane oczekiwanie na transport).

Urząd w dalszym ciągu będzie także powiadamiać o zakupie odpowiednio do posiadanych sortymentów na podane kontakty telefoniczne i poczty elektronicznej.

Informujemy także, że niestety część mieszkańców nie odbiera zakupionego węgla ze składów. W związku z tym wprowadzona zostaje w Regulaminie sprzedaży zasada, że węgiel należy odebrać w terminie 14 dni od dokonania wpłaty, a po tym czasie może on zostać rozdysponowany dla innych wnioskodawców, zaś kwota wpłaty zwrócona. Jeżeli węgiel nie będzie odebrany powyżej 30 dni, może zostać potrącona opłata manipulacyjna przy zwrocie wpłaty w wysokości 50 zł/t.


Szanowni Mieszkańcy

Gmina Kobierzyce w dalszym ciągu realizuje ubiegłoroczne wnioski o preferencyjny zakup węgla, które złożono w terminie do 2 grudnia. Niestety, nadal dostarczany nam nieregularnie z krajowych kopalni węgiel nie wystarcza do sprzedania go tym wszystkim chętnym z 2022r. W miarę dostępności powiadamiane są kolejne osoby z listy. Część osób, pomimo takiej możliwości, nie decyduje się na wpłatę i zakup. Przypominamy, że po otrzymanym powiadomieniu telefonicznym lub e-mail wpłaty na konto Urzędu należy dokonać w terminie 7 dni. W przypadku braku terminowej wpłaty Gmina może dokonać sprzedaży dla kolejnej oczekującej osoby! Wniosek wówczas będzie uznany za wycofany. Przypominamy także, że osoby, które wnioskowały w 2022r. o węgiel ekogroszek Pieklorz, z uwagi na brak tego paliwa w obecnej ofercie dla Gminy, otrzymują propozycje zakupu Groszku II lub Retopalu ekogroszku, w zależności od dostępności tych sortymentów. Informacje o paliwach dostępne są w zakładce CERTYFIKATY oraz w składach węglowych - zakładka SKŁADY. Tylko osoby powiadomione o możliwości zakupu dokonują wpłaty na podane w nagłówku wiadomości konto podając w tytule przelewu: rodzaj węgla, podany przez pracownika Urzędu nr wniosku i cyfry numeru PESEL (bez słowa PESEL), np. "Retopal nr 1876, 00010112345". Na trzeci dzień roboczy od dokonania wpłaty można zgłosić się z dowodem tożsamości po odbiór faktury i jej kopii, które upoważniają do odbioru węgla w składach. Ze względu na powyższe, niezależne od nas problemy, wnioski z 2023r. obecnie nie są realizowane. Będzie to możliwe dopiero po otrzymaniu węgla ponad zapotrzebowanie z 2022r. Nabór wniosków w 2023r. jest prowadzony do 28 lutego, druk wniosków jest do pobrania w zakładce WNIOSEK 2023.


Z dniem dzisiejszym, tj. 9 stycznia 2022r. rozpoczynamy nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla w 2023r., nabór potrwa do 28 lutego 2023r. Jest to termin wpływu do Urzędu, a nie nadania np. na poczcie. Do dokonania zakupu preferencyjnego na sezon grzewczy 2022/23 w ilości do 3 t jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego i złoży wymagane oświadczenia. Dla gospodarstw domowych, które nabyły już węgiel od Gminy lub złożony był w tej sprawie pozytywnie rozpatrzony wniosek w poprzednim naborze do 2 grudnia 2022r., ich członkowie mogą wnioskować tylko o ilość odpowiednio pomniejszoną, np. jeśli poprzednio złożyły był w tym terminie wniosek o 1,5t, mogą wnioskować maksymalnie o 1,5t. Wnioski z 2022r., które wpłynęły do gminy po terminie, tj. po 2 grudnia, nie są rozpatrywane, w takim przypadku należy złożyć nowy wniosek na drukach z 2023r. i można wnioskować o pełną pulę 3t.

Gmina będzie sprzedawać przyznany nam węgiel wg oferty Polskiej Grupy Górniczej. Będziemy starać się pozyskać węgiel w odpowiedniej ilości dla wszystkich chętnych, ale nie mamy wpływu na ostatecznie dostarczane ilości i sortyment paliwa do preferencyjnej sprzedaży oraz ostateczne terminy dostaw. Pierwsze dostawy węgla trafią do osób, które złożyły wnioski do 2 grudnia 2022r. a jeszcze nie dostały możliwości zakupu z braku węgla w ubiegłym roku. Dopiero w dalszej kolejności, odpowiednio do terminu wpływu, będą załatwiane wnioski z 2023r. w naborze, który dziś rozpoczynamy. Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu. Zakupy dla wnioskodawców umożliwione będą odpowiednio od tego, kiedy faktycznie otrzymamy w wystarczającej ilości poszczególny węgiel z kopalni.

Druk wniosków obowiązujący w 2023r. na bieżący sezon grzewczy udostępnia się na stronie www.ugk.pl i Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy. We wniosku należy podać wymagane dane, złożyć zawarte w nim oświadczenia i wskazać wybrany rodzaj paliwa. Z uwagi na bardzo ograniczone ilości zaoferowanego nam ekogroszku oraz zmieniające się źródła, tj. kopalnie z których przyznawany jest nam węgiel, wskazano do wyboru ogólnie sortyment: kostka, orzech i groszek. W przypadku gdy będziemy dysponować ekogroszkiem, wnioskodawcy groszku otrzymają do wyboru jego zakup. Prawdopodobnie jednak, tak jak obecnie będziemy oferować im głównie Groszek II z kopalni Wesoła. Paliwo to uznane zostało przez nasze składy za dobre, kaloryczne i o odpowiedniej wielkości dla pieców na ekogroszek. Zachęcamy do zapoznania się z certyfikatami wszystkich paliw jakie sprzedaje Gmina w menu Dystrybucji Węgla na stronie www.ugk.pl https://www.ugk.pl/certyfikaty oraz do konsultacji ze współpracującymi z nami składami węglowymi, gdzie paliwa też można najczęściej obejrzeć https://www.ugk.pl/wykaz-skladow-weglowych.

Uwaga: osoby, które złożą wniosek nie dokonują jeszcze wpłat za węgiel! Prosimy czekać na kontakt ze strony pracownika Urzędu Gminy, na podany adres e-mail lub telefoniczny. Należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi we wniosku i starannie oraz wyraźnie wypełnić wszystkie pola, co przyspieszy rozpoznanie wniosku. Wniosek musi zostać podpisany i złożony na aktualnie obowiązującym druku.


Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że wraz z końcem roku Gmina otrzymała ostatnią z zaoferowanych nam dostaw węgla. Sortymenty: ekogroszek Pieklorz, kostka, orzech zostały już praktycznie rozdysponowane, węgiel tego typu, który znajduje się jeszcze w składach oczekuje na odbiór lub wpłatę osób powiadomionych o możliwości zakupu. Ew. jego sprzedaż będzie możliwa o ile nastąpi rezygnacja z zakupu, ale może to dotyczyć tylko bardzo niewielkiej ilości. Obecnie oferujemy telefonicznie lub mailowo zakup posiadanego Groszku II osobom, które wnioskowały o ekogroszek. Wg tego, co nam przekazano w składach węglowych działających na terenie gminy Kobierzyce, otrzymany Groszek II pod względem wielkości nadaje się do pieców na ekogroszek. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z otrzymanym z PGG, załączonym do ogłoszenia certyfikatem obu sortymentów, co pomoże Państwu podjąć ew. decyzję o zakupie tego paliwa. Poradę mogą Państwo otrzymać także w w naszych składach węglowych oraz obejrzeć tam przywieziony Groszek II.

Przypominamy, że o możliwości dokonania zakupu Groszku II jak i innych sortymentów zawiadamiamy wnioskodawców wg kolejności złożonych wniosków na ekogroszek. Także i tego paliwa, podobnie jak pozostałych z puli na 2022r. nie wystarczy dla wszystkich, którzy złożyli wnioski w terminie, czyli do 2 grudnia ubiegłego roku. Wnioski z 2022r. złożone po tej dacie nie są rozpatrywane! Gmina Kobierzyce otrzymała już ofertę na węgiel w preferencyjnej sprzedaży na okres do 30 kwietnia 2023r. W związku z tym po dowiezieniu węgla będziemy go oferować kolejnym osobom z listy złożonych w terminie do 2 grudnia wniosków z 2022r. Termin dostaw nie jest obecnie znany. W związku z późną realizacją dostaw węgla przedłuża się ważność wydanych talonów niezależne od wskazanej na nich daty do 31 stycznia 2023r.

Uwaga: w 2023r. nie będą już wystawiane talony na węgiel, wnioskodawca (jak dotąd) najszybciej na trzeci dzień roboczy od wpłaty osobiście lub przez pełnomocnika będzie odbierał już nie talon a podpisane fakturę wraz z jej kopią. Po odbiór dokumentów w Urzędzie jak i węgla w składzie należy zgłosić się z dokumentem tożsamości i w razie potrzeby pełnomocnictwem (gdy odbiera osoba inna niż wnioskodawca). Do składu koniecznie należy zgłosić się z wydaną w 2023r. zarówno fakturą w oryginale jak i jej wydaną przez Urząd kopią, ponieważ na obu dokumentach zostaną dokonane zapisy o odebranym paliwie, a kopia faktury pozostanie w składzie dla celów rozliczeniowych. Zmieniony Regulamin sprzedaży węgla i wzory pełnomocnictw znajdują się w menu po lewej stronie w zakładce Dystrybucja Węgla. Posiadacze talonów wydanych w 2022r. zgłaszać się mogą do składów jak dotąd bez faktur, tylko z talonem do 31 stycznia br.

O naborze nowych wniosków będziemy informować na stronie www.ugk.pl. Prosimy o śledzenie informacji oraz nie składanie wniosków na drukach z 2022r., lub własnych nie będą one rozpatrywane, dotyczy to także osób, które złożyły wnioski na właściwych drukach, ale po terminie 2 grudnia 2022r. Na nowy okres sprzedaży 2023r. opracowany zostanie i opublikowany nowy wzór wniosku wraz z ogłoszeniem naboru!

 

Ikona PDF - CERTYFIKAT GROSZEK II

Ikona PDF - CERTYFIKAT EKOGROSZEK


Szanowni Mieszkańcy

W najbliższych dniach powinny zakończyć się dostawy na nasz teren węgla, jaki został przyznany Gminie Kobierzyce w sprzedaży preferencyjnej na 2022r. Pracownicy Urzędu powiadamiają na bieżąco o możliwości zakupu wg kolejności złożonych wniosków w ramach posiadanego paliwa, odpowiednio do wybranego przez wnioskodawców sortymentu (Kostka, Orzech, Ekogroszek, Groszek II). Niestety, przyznany Gminie limit zdecydowanie nie wystarcza na pokrycie potrzeb. Nie wiemy jaka ew. oferta pojawi się na 2023r., czekamy, tak jak inne gminy, na pismo w tej sprawie z Polskiej Grupy Górniczej. Jedynym węglem, jaki będziemy mieli w dyspozycji powyżej zgłoszonego we wnioskach zapotrzebowania jest Groszek II. Węglem, którego z kolei najbardziej zabrakło (a zabrakło też wszystkich pozostałych), jest Ekogroszek Pieklorz. W tej sytuacji chcemy zaproponować Mieszkańcom, którzy zamówili Ekogroszek Pieklorz zakup Groszku II, do wyczerpania zapasu.

Uprzedzając pytania i wątpliwości informujemy, że Gmina Kobierzyce może sprzedać w preferencyjnej sprzedaży tylko taki węgiel, jaki otrzymuje. Wg tego, co nam przekazano w składach węglowych działających na terenie gminy Kobierzyce, otrzymany Groszek II pod względem wielkości nadaje się do pieców na ekogroszek. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z otrzymanym z PGG, załączonym do ogłoszenia certyfikatem obu sortymentów, co pomoże Państwu podjąć ew. decyzję o zakupie tego paliwa. Poradę mogą Państwo otrzymać także w w naszych składach węglowych oraz obejrzeć tam przywieziony Groszek II. Nie wiemy kiedy i w jakiej ilości ekogroszek lub inny węgiel będzie nam przyznany w 2023r., stąd mamy nadzieję, że Groszek II w preferencyjnej cenie będzie atrakcyjną ofertą. Zainteresowani będą mogli potwierdzić taką decyzję podczas kontaktu z nimi pracownika Urzędu na wskazany we wniosku numer telefoniczny bądź adres e-mail.

W sprawach indywidualnych można kontaktować się pod specjalnym nr tel. 71 36 98 142.


Szanowni Mieszkańcy

Gmina otrzymuje od Polskiej Grupy Górniczej SA dostawy węgla w ramach przekazanej nam oferty. Z posiadanych informacji wynika, że węgla w preferencyjnej sprzedaży zdecydowanie nie wystarczy w 2022r. dla wszystkich uprawnionych chętnych. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem ministerialnym niewykorzystany limit 1,5t będzie można wykorzystać w ramach sezonu grzewczego także w 2023r. Obecna umowa z PGG, która została wyznaczona dla naszej Gminy obejmuje jednak tylko 2022 rok. Transporty odbywają się w sposób nieregularny w zależności od dostępności danego sortymentu i środków transportowych, na co nie mamy wpływu. Każdorazowo po otrzymaniu od składów węglowych informacji o otrzymaniu transportu paliwa pracownicy Urzędu Gminy kontaktują się z wnioskodawcami, którzy złożyli wnioski o zakup węgla odpowiedniego sortymentu. Są oni powiadamiani w kolejności wpływu wniosków na podane adresy e-mail i numery telefonów (także w godzinach popołudniowych) o możliwości dokonania wpłat oraz możliwości odbioru talonu na węgiel nie szybciej niż na 3 dzień roboczy od wpłaty.

Tylko tych wnioskodawców, którzy otrzymają powiadomienie telefoniczne albo na podany adres e-mail prosimy o dokonywanie wpłat na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach nr 90 9575 0004 0000 0130 2000 3340

Należy wpłacić kwotę wynikającą z przemnożenia ilości węgla i stawki 2.000 zł/t, np. 3.000 zł za 1,5t. 1,5 t to maksymalna ilość jaką można nabyć, o ile taka wskazana była we wniosku. Można również zdecydować o zmniejszeniu zapotrzebowania i poinformować o tym pracownika Urzędu.

W tytule przelewu należy wskazać słowo węgiel, podany przez pracownika nr wniosku i PESEL samą liczbą. np: węgiel nr 100, 98120512345

Po dokonaniu wpłaty należy odczekać kolejne dwa dni robocze, a licząc z dniem wpłaty - trzy dni robocze i dopiero najszybciej kolejnego dnia zgłosić się po talon na węgiel do Urzędu. Ten okres wynika z konieczności zaksięgowania wpłaty a potem przygotowania talonów. Np jeśli wpłaty dokonano 13 grudnia, to po talon można zgłosić się od 16 grudnia, zaś przy wpłacie 14 grudnia - od 19 grudnia. Talony na węgiel są wydawane przy Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy. Z talonem należy zgłosić się już indywidualnie do jednego ze składów węgla, których dane są podane na odwrocie talonu. Mieszkaniec może także w odrębnej umowie zamówić dostawę pod adres wskazanego we wniosku gospodarstwa domowego, skład może naliczać za to dodatkową opłatę.

Uwaga: po odbiór zarówno talonu jak i węgla należy zgłaszać się z dokumentem tożsamości. Jest możliwe udzielenie pełnomocnictwa do odbioru talonu lub węgla, wówczas pełnomocnik także okazuje się dokumentem tożsamości. W zakładce Dystrybucja Węgla znajdują się druki obu pełnomocnictw, w przypadku pełnomocnictwa dla talonu są też informacje o opłacie skarbowej z nim związanej, wynikającej z przepisów prawa. W przypadku zamówienia w składzie dostawy na adres gospodarstwa domowego wskazanego we wniosku możliwy jest też odbiór węgla przez dorosłego domownika, również wówczas winien on okazać się dowodem tożsamości.

W razie ew. wątpliwości, w sprawach indywidualnych informacje udzielane są tylko pod nr tel. 71 36 98 142. Ze względu na bardzo dużą ilość telefonów prosimy o cierpliwość przy próbach uzyskania połączenia. Prosimy także śledzić aktualne informacje na stronie www.ugk.pl.