17
lipiec 2024, środa
IMIENINY: Anety, Bogdana, Aleksego

TERAZ
zachmurzenie małe
24°
DZIŚ
zachmurzenie małe
24°
JUTRO
zachmurzenie duże
26°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Ogłoszenie GOPS w Kobierzycach

ograniczenia przebywania w GOPS

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. poz. 2091, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, informuję, że do dnia 27 grudnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Zaleceń nie stosuje się do:

  1. dziecka do ukończenia 13 roku życia;
  2. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  3. osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  4. osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  5. innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Na podstawie w/w rozporządzenia art.21 pkt.5 Dyrektor GOPS zawiadamia obywateli o ograniczeniach w drodze ogłoszenia.

Dyrektor GOPS
Ludwika Teresa Oszczyk
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR