Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych

 w miejscowości Cieszyce, Krzyżowice, Małuszów  1. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomość w obrębie wsi Krzyżowice - działka nr 121, przeznaczoną na cele rolne, będącej własnością Gminy Kobierzyce.

  2. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomość w obrębie wsi Małuszów - działka nr 14/1, przeznaczoną na cele rolne, będącej własnością Gminy Kobierzyce.

  3. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie wsi Cieszyce, przeznaczonych na cele rolne, będących własnością Gminy Kobierzyce.