12
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Weroniki, Jana, Bonifacego

TERAZ
zachmurzenie małe
22°
DZIŚ
intensywne opady deszczu
21°
JUTRO
zachmurzenie duże
23°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Ogłoszenie o Zamówieniu - Dostawy

Zamawiający unieważnia postępowanie

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) na realizację zadania pn.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Pustkowie Żurawskim.

W trypie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustaw PZP Zamawiający unieważnia postępowanie - Ikona PDF

Lp. Nazwa dokumentu Link
1. Ogłoszenie  Ikona PDF
  Zmiana w ogłoszeniu  Ikona PDF
2. SIWZ  Ikona PDF
3. Załącznik numer 1 - Formularz oferty  Ikona Word
4. Załącznik numer 2 - OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Ikona Word
5. Załącznik numer 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O POWIĄZANIACH KAPITAŁOWYCH  Ikona Word
6. Załącznik numer 4 - Projekt umowy  Ikona Word
7. Załącznik numer 4 UM - KARTA GWARANCYJNA  Ikona Word
8. Załącznik numer 5 - WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4  Ikona WordPARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR