20
czerwiec 2024, czwartek
IMIENINY: Diny, Bogny, Florentyny

TERAZ
zachmurzenie małe
22°
DZIŚ
zachmurzenie małe
22°
JUTRO
zachmurzenie małe
31°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobierzyce

w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń RENEGADE- SAREX 20

Informuję, że w dniach 06 – 09 października 2020 r na terenie całego kraju prowadzone będą ćwiczenia RENEGADE- SAREX 20 , w którym udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna.

Program treningów i ćwiczeń ogólnokrajowych ma na celu sprawdzenie i doskonalenie przygotowania systemów do działania w ramach krajowego systemu, a także sprawdzenie przygotowania do realizacji przedsięwzięć i procedur określonych w wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego , określonym na podstawie art. 7 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia o zarządzaniu kryzysowym.

Wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania możliwe jest po ogłoszeniu rozpoczęcia treningów lub ćwiczeń przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej z 24 godzinnym wyprzedzeniem , w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

W związku z tym 6 października w godzinach 9. 00- 15.30 mogą być włączone syreny alarmowe

W ramach treningu może być uruchomiony akustyczny podsystem ostrzegania – emitowany sygnał /3 minutowy modulowany dźwięk syren „ ogłoszenie alarmu” – odwołanie alarmu – 3 minutowy ciągły dźwięk syren.

Przekazany sygnał alarmowy należy traktować jako treningowy nie podlegający wykonaniu.

Wójt Gminy Kobierzyce
Ryszard Pacholik
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR