Ogłoszenie Wójta Gminy Kobierzyce

w sprawie konsultacji społecznychWójt Gminy Kobierzyce przedstawia do konsultacji PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOBIERZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO na rok 2022.

Konsultacje odbywają się w formie wypełnienia udostępnionego drogą elektroniczną dokumentu, który należy przysłać na adres mailowy wduczek@ugk.pl w terminie 30.09.2021 - 11.10.2021

Pliki do pobrania:

ikona pdf - Zarządzenie

ikona pdf- Formularz

ikona doc - Formularz

ikona pdf - Projekt uchwały