Ogłoszenie

Przyjmowanie zeznań podatkowych PIT za 2016 rok

W dniu:

• 15 marca 2017r. (środa)

w godzinach 9.00-12.00 w Urzędzie Gminy Kobierzyce Aleja Pałacowa 1 w sali ślubów będzie czynny punkt przyjmowania zeznań podatkowych za 2016 r. Punkt Obsługi Podatnika związany z „Akcją PIT” obsługiwany będzie przez pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego.

W punkcie tym będzie można pobrać druki zeznań wraz z załącznikami, uzyskać niezbędne informacje dotyczące sposobu ich wypełnienia oraz złożyć zeznanie podatkowe.

Pracownicy urzędu skarbowego będą służyć pomocą w elektronicznym przesłaniu zeznań (w tym celu należy przynieść kopię zeznania za rok 2015). Z przyczyn technicznych i prawnych nie przewiduje się możliwości regulowania, w tym punkcie, wpłat gotówkowych zadeklarowanych zobowiązań podatkowych.