Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych

dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży PożarnychLogotypy projektu

Ochotnicze Straże Pożarne w Pustkowie Wilczkowskim i Pustkowie Żurawskim otrzymały zawiadomienia o pozyskanym dofinansowaniu w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” .

OSP w Pustkowie Wilczkowskim otrzyma dotację na kwotę 17 676,75 zł. na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustkowie Wilczkowskim” za którą planuje kupić wyposażenie: węże tłoczne, detektor prądu przemiennego , radiotelefon przenośny, buty i ubrania strażackie. Wkład własny OSP to kwota 7 575,75 zł.

OSP w Pustkowie Żurawskim otrzyma dotacje na kwotę 19 043,18 zł. na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustkowie Żurawskim” za którą planuje kupić buty i ubrania strażackie. Wkład własny OSP to kwota 8 161,36 zł.

Obecnie obie jednostki OSP są na etapie zawierania umów o dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dofinansowanie udało się pozyskać dzięki współpracy OSP w Pustkowie Wilczkowskim, OSP w Pustkowie Żurawskim i pracowników Urzędu Gminy Kobierzyce.

Link do strony WFOŚiGW we Wrocławiu: www.wfosigw.wroclaw.pl