Ograniczenie Przyjmowania Klientów w Urzędzie Gminy

od 23 marca br.Szanowni Państwo

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Urząd Gminy Kobierzyce od poniedziałku 23 marca br. ogranicza bezpośrednie przyjmowanie klientów.

W Urzędzie Stanu Cywilnego realizowane będą tylko i wyłącznie sprawy w zakresie bieżącej rejestracji zgonów i sporządzania aktów zgonów.

Prosimy o załatwianie wszelkich formalności za pomocą telefonu, poczty tradycyjnej i elektronicznej przy pomocy profilu zaufanego.

Jeśli załatwienie spraw urzędowych nie jest możliwe w powyższy sposób, wszelkie dokumenty i wnioski należy złożyć do specjalnie w tym celu przygotowanej skrzynki podawczej z jednoczesnym podaniem telefonu kontaktowego.

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, a wymagających obecności w Urzędzie, wizyty będą umawiane indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.