Ostatnia Sesja Rady Gminy Kobierzyce

w kadencji 2014-2018
Dzisiaj odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Kobierzyce. Była to ostatnia sesja w kadencji 2014-2018. Radni oczywiście podjęli szereg uchwał. Nie zabrakło jednak na zakończenie wielu słów podziękowań, wzruszeń i życzeń pomyślności.