PFRON - Konkurs dla Organizacji Pozarządowych

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Drodzy Mieszkańcy,

poniżej przesyłamy Państwu informacje nt. konkursu Zarządu Województwa Dolnośląskiego dla NGO na realizację zadań ze środków PFRON

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku.

Konkurs dla NGO
Termin składania ofert mija 4 czerwca 2020 roku.
Termin realizacji zadań: od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Osoba do kontaktu:
Diana Hanas - tel. 71 / 770 41 49
diana.hanas@dolnyslask.pl

Szczegóły na stronie:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/niepelnosprawni/otwarte-konkursy-ofert/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-ze-srodkow-pfron/