Podstawowa Opieka ZdrowotnaPORADNIE/ GABINETY podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

Lp. Nazwa podmiotu Dane kontaktowe
1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „TWÓJ LEKARZ”
-poradnia /gabinet/ lekarza POZ
- poradnia/gabinet/ pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- poradnia/gabinet/ położnej środowiskowo-rodzinnej
Kobierzyce ul. Witosa 5
tel. 71 311-12-36 (rejestracja)
tel. 311-15-10 (biuro)
fax. 71-311-15-15
biuro@twojlekarz.net
www.twojlekarz.net
2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „WYSOKA”
-poradnia /gabinet/ lekarza POZ
- poradnia/gabinet/ pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- poradnia/gabinet/ położnej środowiskowo-rodzinnej
Wysoka
ul. Konna 4E
tel. 71 719-58-80

LECZENIE STOMATOLOGICZNE*

Lp. Nazwa podmiotu Dane kontaktowe
1 Gabinet Stomatologiczny WITADENT
Jolanta Stawecka
Bielany Wrocławskie
ul. Fiołkowa 19/1C
tel. 71 344-82-61
tel. 605 037 115
witadent@witadent.pl
www.witadent.pl
2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„STOMAVIS”
Kobierzyce
ul. Parkowa 7
Bielany Wrocławskie
Ul. Akacjowa 1
tel. 71 343-13-36
3 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„KRZYCKIE CENTRUM
ORTODONTYCZNO-STOMATOLOGICZNE ORTODENT”
Ślęza
Ul. Przystankowa 2
Tel. 717-828-442
4 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„TWÓJ LEKARZ”
Kobierzyce ul. Witosa 5
tel. 71 311-12-36 (rejestracja)

PRZYCHODNIE SPECJALISTYCZNE*

Lp. Nazwa podmiotu Dane kontaktowe
1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„TWÓJ LEKARZ”
- poradnia otolaryngologiczna
-poradnia neurologiczna
- poradnia ginekologiczno-położnicza
-dział/pracownia/ fizjoterapii
-poradnia alergologiczna
- poradnia alergologiczna dla dzieci
-poradnia psychiatryczna
- poradnia chirurgii ogólnej
-poradnia dermatologiczna
-poradnia reumatologiczna
- poradnia kardiologiczna
- poradnia urologiczna
- poradnia okulistyczna
Kobierzyce ul. Witosa 5
tel. 71 311-12-36 (rejestracja)
biuro@twojlekarz.net
www.twojlekarz.net
2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„WYSOKA”
- poradnia neurologiczna
Wysoka
ul. Konna 4E
tel. 71 719-58-80
3 Grupa MANAS
- poradnia logopedyczna
Wysoka
ul. Konna 4 E
tel. 602-378-495 (rejestracja)
4 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia Ginekologiczna Bielany
A. Banaszak Spółka Jawna
- poradnia ginekologiczno-położnicza
Bielany Wrocławskie
Ul. Fiołkowa 19/1B
tel. 71 724 - 52 -38
tel. 696 469 040
www.andrzejbanaszak.ginweb.pl

 

*źródło informacji – zip.nfz.gov.pl , podmioty udzielające ww. świadczeń w ramach finansowania NFZ