20
lipiec 2024, sobota
IMIENINY: Czesława, Hieronima

TERAZ
bezchmurnie
28°
DZIŚ
bezchmurnie
28°
JUTRO
bezchmurnie
31°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Podsumowanie Konsultacji Społecznych

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Kobierzyce

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Kobierzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Kobierzyce. Mieszkańcy i mieszkanki mogli wyrazić swoje zdanie podczas otwartych spotkań konsultacyjnych, za pomocą formularza uwag, ankiety, poprzez e-mail, a także telefonicznie.

Sporządzenie projektu uchwały poprzedziło przeprowadzenie diagnozy występujących w gminie negatywnych zjawisk kryzysowych, w szczególności społecznych. Na jej podstawie wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. Zgodnie z projektem uchwały, który podlegał konsultacjom, zaproponowany obszar rewitalizacji złożony jest z czterech podobszarów: północny-zachód (Biskupice Podgórne zachód, Małuszów), centrum – (Magnice Południe, Kobierzyce zachód, Wierzbice centrum, Cieszyce część południowa – Wierzbice, Cieszyce część północna - Magnice, część środkowa – Kobierzyce), zachód – (Pustków Żurawski), południe - (Pustków Wilczkowski, Tyniec nad Ślęzą centrum część wschodnia – Tyniec nad Ślęzą, część zachodnia-Pustków Wilczkowski)

Przyjęcie przez Radę Gminy Kobierzyce uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji gminy Kobierzyce jest ważnym etapem w procedurze prowadzącej do sporządzenia i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji, czyli podstawowego dokumentu umożliwiającego prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych przy współudziale lokalnej społeczności.

Kolejny etap to szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji. Jej celem jest pogłębienie wiedzy o obszarze rewitalizacji, w szczególności w zakresie występowania negatywnych zjawisk, a także lokalnych potencjałów. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji jest podstawą do opracowania części strategicznej programu.

Zapoznaj się z raportem z konsultacji: https://www.ugk.pl/konsultacje-spoleczne-06
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR