Podsumowanie Wiosenno-Letniego Sezonu Turystycznego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kobierzycach


Wzorem lat ubiegłych Koło Turystyczne Przyjaciół Dzieci w Kobierzycach zorganizowało dla dzieci z terenu miny Kobierzyce 6 wycieczek krajoznawczych i dwa turnusy kolonii nad morzem. Wyjazdy były współfinansowane przez Urząd Gminy Kobierzyce, wsparcie objęło 350 dzieci. Celem wycieczek było pokazanie dzieciom ciekawych miejsc w Polsce, miejsc które stanowią ważne elementy naszej polskiej historii, tradycji, walorów turystycznych. Przedsięwzięcia te były szczególnie ważne w tym roku, roku 100rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Widzieliśmy Kraków, Wieliczkę, Szlak Orlich Gniazd, Częstochowę, Pomorze zachodnie, szczecin, Świnoujście, Szlak Pierwszych Piastów. Lato tego roku było piękne. Odpoczywaliśmy w Pobierowie i Świnoujściu. Zwiedziliśmy Świnoujście, wyspy do niego przyległe, Międzyzdroje, byliśmy na festiwalu Wikingów, Wolinie oraz w Kołobrzegu.

Zarząd Koła Turystycznego w Kobierzycach raz jeszcze dziękuję Władzom Gminy Kobierzyce, Bankowi Spółdzielczemu w Kobierzycach, Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kobierzycach za pomoc w organizacji wypoczynku dzieci.

Zarząd Koła
Grażyna Tadeusiak.