Położenie
Położenie Gminy Kobierzyce

 

Gmina Kobierzyce leży we wschodniej części Równiny Wrocławskiej. Jest jedną z dziewięciu gmin Powiatu Wrocławskiego, od południa graniczącą z Wrocławiem. Właśnie położenie jest jednym z wielkich atutów Kobierzyc. Oprócz bliskości stolicy regionu, znajduje się tutaj skrzyżowanie głównych szlaków komunikacyjnych ważnych nie tylko dla regionu czy kraju, ale i Europy. Dodatkowo gmina słynie z najbardziej urodzajnych gleb na Dolnym Śląsku.

 Dzięki temu, Gmina Kobierzyce znalazła się w środku pasa najbardziej rozwiniętych regionów Polski pod względem gęstości zaludnienia, uprzemysłowienia i zamożności mieszkańców. Rozciąga się on od Krakowa i Katowic na południowym wschodzie kraju, poprzez Opole, Wrocław aż po Poznań.

 Kapitalne znacznie ma zwłaszcza położenie w bliskości ważnych szlaków drogowych. Przez teren gminy przebiegają:

- droga krajowa nr 8 /E-67/ (Warszawa - Wrocław - Kudowa Zdrój – Wiedeń);

- droga krajowa nr 35 /E-261/ (Poznań - Wrocław - Jelenia Góra – Praga);

- autostrada A 4 /E-40/ (Berlin - Wrocław - Gliwice – Kraków);

- droga ekspresowa S 8 - Autostradowa Obwodnica Wrocławia, która łączy miejscowości z północy gminy z trasą w kierunku Oleśnicy, a docelowo Warszawy.

 Dzięki temu Gmina Kobierzyce ma świetne połączenie nie tylko z Wrocławiem, czy z Warszawą, ale również z europejskimi stolicami: Berlinem, Pragą i Wiedniem. Ponadto bezpośrednie sąsiedztwo z Wrocławiem daje także dodatkowe możliwości transportowe i komunikacyjne – jest tutaj dostęp zarówno do lotniska jak i portu rzecznego.

 Duże inwestycje drogowe, które od lat realizowane są w gminie, nie tylko poprawiały skomunikowanie tego terenu, ale zwiększyły również bezpieczeństwo w poszczególnych miejscowościach. Ruch samochodowy, zwłaszcza tranzytowy, przeniósł się bowiem na obwodnice i trasy szybkiego ruchu. Wszystko to uzupełniają działania Gminy Kobierzyce, które koncentrują się na remontowaniu dróg lokalnych, budowie chodników i oświetlenia ulicznego.