Posprzątaj po swoim psie

Psie odchody na skwerach, placach czy ulicach to problem natury estetycznej i poważne zagrożenie epidemiologiczne.Stwarzają zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Każda osoba wyprowadzająca psa powinna posiadać torebkę lub worek umożliwiający zebranie psich odchodów. Właściciele czworonogów, nieczystości po swoich pupilach mogą wyrzucać do koszy ulicznych lub pojemników na psie odchody.

O konieczności sprzątania po swoich psach mówi „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce” zgodnie, z którym właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.

Przypominamy wszystkim właścicielom czworonogów, że sprzątanie po pupilkach należy do obowiązków ich posiadaczy. Niestosowanie się do tego grozi mandatem w wysokości nawet 500 zł

Sprzątajmy, więc po swoich psach abyśmy mogli chodzić po czystych chodnikach i trawnikach, bez obawy, że natkniemy się na przykrą niespodziankę, by dzieci mogły bawić się na czystych placach zabaw.