Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

dla poszukujących pracy
punkt przyjmowania dokumentów w PUP Wrocław



Szanowni Państwo,

mimo czasowego ograniczenia osobistego dostępu klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu,
od dnia 6 maja br. w budynku "A" Urzędu na parterze w godzinach 8.00- 14.30 działa punkt przyjmowania dokumentów.

Osoby, które mają trudności w przesłaniu do PUP Wrocław dokumentów drogą pocztową lub elektroniczną, mogą złożyć je osobiście w punkcie przyjmowania dokumentów.

Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19, prosimy o zachowanie ostrożności i dystansu społecznego.

Przypominamy jednocześnie, iż możecie Państwo załatwić swoją indywidualną sprawę w Urzędzie telefonicznie lub elektronicznie – szczegóły w
komunikacie o czasowym ograniczeniu osobistego dostępu klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu

 


Wizyty w PUP Wrocław - informacja dla osób bezrobotnych

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w celu zachowania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego nie muszą stawiać się osobiście na wyznaczone terminy wizyt w PUP Wrocław. Przed terminem obowiązkowej wizyty skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub mailowo Doradca Klienta w celu wyznaczenia kolejnego terminu. W przypadku osób, z którymi nie będzie możliwości nawiązania kontaktu, termin kolejnej wizyty zostanie wysłany listem poleconym.

ŚWIADCZENIA Z OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielone przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa. (art.9 ust.1 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz.U. 2020 poz. 374/) szczegółowe informacje dostępne w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia - telefoniczna informacja pacjenta: 800 190 590.