13
czerwiec 2024, czwartek
IMIENINY: Lucjana, Antoniego

TERAZ
słabe opady deszczu
14°
DZIŚ
słabe opady deszczu
14°
JUTRO
zachmurzenie duże
21°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Logotypy

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowany w Gminie Kobierzyce w roku 2024 ma celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Program jest finansowany w z Funduszu Solidarnościowego oraz ze środków Gminy Kobierzyce obejmuje wsparciem min. 6 osób z niepełnosprawnością -mieszkańców Gminy Kobierzyce.

Zadanie publiczne polega na wprowadzeniu usługi Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością zwanego dalej „asystentem” jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez udzielenie pomocy:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, 
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, 
  • załatwianiu spraw urzędowych, 
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), 
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Kwota przeznaczona realizację Programu – 230 916,98 zł. z podziałem na źródła finasowania:

  • 169 416,98 zł. z Funduszu Solidarnościowego 
  • 61 500,00 zł. – wkład własny gminy.

Realizację zadania publicznego Gmina Kobierzyce powierzyła Fundacji „Kraina Inspiracji” z Kobierzyc t.j. organizacji pozarządowej wyłonionej w procedurze konkursowej w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Program będzie realizowany do końca roku 2024r. Umowę z Wojewodą Dolnośląskim o dofinansowanie nr 75/AOOzN/2024 podpisano w dniu 06.02.2024r.

Dofinansowanie –169 416,98 zł
Wartość programu ogółem 230 916,98 zł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024 jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR