Program budowy świetlic




Program budowy świetlic

 

Gmina Kobierzyce parę lat temu wdrożyła kompleksowy program budowy świetlic wiejskich. Obejmuje on kapitalne remonty świetlic już istniejących oraz budowę nowych w miejscowościach, w których dotychczas ich nie było. W najbliższym czasie program ten obejmie swoim zakresem również te miejscowości, w których świetlice działają w budynkach stanowiących wspólnotę z mieszkańcami.

Wszystkie istniejące dotychczas świetlice zostały wyremontowane, niektóre zupełnie zmieniły swoją bryłę architektoniczną. Wymienić należy tutaj świetlice w miejscowościach - Żerniki Małe, Pustków Wilczkowski, Pełczyce, Domasław, Tyniec Mały, Krzyżowice, Dobkowice. Zostało już zbudowanych  jedenaście nowych świetlic (m.in. w w Szczepankowicach, Magnicach, Małuszowie, Owsiance, Damianowicach i Budziszowie, Chrzanowie, Wierzbicach, Racławicach Wielkich). W tym roku rozpoczęła się budowa trzech kolejnych oraz projektowanie nowych w brakujących miejscowościach. Świetlice w Gminie Kobierzyce służą przede wszystkim integracji mieszkańców. Są miejscem, w którym prowadzone są tzw. „świetlice środowiskowe”, w ramach programu profilaktycznego, który zapewnia dzieciom i młodzieży rozwój intelektualny oraz daje szansę na aktywne spędzenie czasu po zajęciach szkolnych. W świetlicach spotykają się ludzie, których łączą wspólne zainteresowania, rozwija się życie artystyczne i kulturalne oraz zostały reaktywowane koła gospodyń wiejskich (Pustków Żurawski, Szczepankowice). Są to też miejsca, w których mieszkańcy mogą organizować przyjęcia weselne, urodzinowe czy też innego rodzaju spotkania rodzinne. Świetlice dały możliwość rozwoju i pobudziły do większej aktywności samorządy wiejskie. Sołtysi i rady sołeckie zyskały sale, w których mogą prowadzić swoje działania, a obiekty żyją i są potrzebne.