Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy KobierzyceMiło nam Państwa poinformować, że w związku z przyjęciem przez Radę Gminy Kobierzyce Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce nr XXVI/496/17 z dnia 26 maja 2017r. z dniem 04.07.2017r. , rusza program dofinansowania wymiany starych źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym niespełniających norm klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012, na bardziej ekologiczne nowe źródła ciepła, o których mowa w Regulaminie stanowiącym załącznik do w/w uchwały.

Zgodnie z zasadami programu Inwestor, po podpisaniu umowy o dofinansowanie, może ubiegać się o zwrot 50 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż:
• 10 000zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny ( posiadający indywidualne ogrzewanie),
• iloczyn liczby lokali mieszkalnych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania i kwoty 4 000 zł w przypadku wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

W załączniku przekazujemy wzory dokumentów niezbędnych do przystąpienia do programu. Mieszkańcy lub wspólnoty/spółdzielnie mieszkaniowe, zainteresowani skorzystaniem z dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania winni złożyć wniosek dotyczący udziału w programie wraz z niezbędnymi załącznikami w Urzędzie Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, w Biurze Obsługi Klienta.

Załączniki do pobrania

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Ograniczania Niskiej Emisji znajdują się w regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVI/496/17 z dnia 26 maja 2017r.