Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach we współpracy z Fundacją im. Ks. W. Latosa we Wrocławiu, ul. Rogowska 117 D
przygotowuje się do kontynuacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ)- Podprogram 2020, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie, mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowanie należy odebrać w tutejszym Ośrodku i zrealizować w Fundacji im. Ks. W. Latosa we Wrocławiu, ul. Rogowska 117 D.

Wydawanie żywności z Fundacji im. Ks. W. Latosa we Wrocławiu rozpocznie się od dnia 10 lutego 2021r. i będzie się odbywać w każdą środę w godz. 12.00- 16.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 502-724-213. Osoby zainteresowane do pobrania skierowań powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych w tut. Ośrodku, pokój nr 5, 7 i 8.

ZAPRASZAMY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

DYREKTOR
Ludwika Teresa Oszczyk