18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
zachmurzenie małe
25°
DZIŚ
zachmurzenie małe
25°
JUTRO
bezchmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Program „Opieka wytchnieniowa”

edycja 2022

Herb

Gmina Kobierzyce pozyskała dofinasowanie w kwocie 48 960,00 zł Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Adresatami wsparcia będą członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Program jest finansowany w 100% z Funduszu Solidarnościowego i obejmie wsparciem rodziców/opiekunów 5 osób niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kobierzyce w ich miejscu zamieszkania.

Gmina Kobierzyce oczekuje na podpisanie umowy z Wojewodą Dolnośląskim o dofinasowanie zadania, rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu z terenu całej gminy prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. Ogłoszony został konkurs na wybór realizatora zadania.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR