18
czerwiec 2024, wtorek
IMIENINY: Marka, Elżbiety

TERAZ
bezchmurnie
20°
DZIŚ
zachmurzenie umiarkowane
27°
JUTRO
umiarkowane opady deszczu
24°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Program „Opieka wytchnieniowa”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


Logotypy

Po raz trzeci Gmina Kobierzyce pozyskała dofinasowanie na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest adresowany do członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności. Program umożliwi realizację usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego (do 4 godzin) dla minimum 5 osób t.j. rodziców/opiekunów dzieci lub osób z niepełnosprawnością mieszkańców Gminy Kobierzyce (w ich miejscu zamieszkania). Kwota programu to 78 135,00 zł. w tym: 52 785,00 zł. pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego i 25 350,00 zł. z wkładu własnego gminy. Realizację zadania publicznego Gmina Kobierzyce powierzyła Fundacji „Kraina Inspiracji” z Kobierzyc - organizacji pozarządowej wyłonionej w procedurze konkursowej w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Program będzie realizowany do końca roku 2024 r.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR