Projekt Grantowy Dotyczący Wymiany Źródeł Ogrzewania

komunikatlogotypy

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami uprzejmie informujemy, że Gmina Kobierzyce bierze udział, jako Partner, w projekcie pn.: "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)". Liderem projektu jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą w Świdnicy (OTS Wolna Przedsiębiorczość) i na chwilę obecną jest to jedyny projekt mający na celu udzielenie mieszkańcom grantów ze środków funduszy UE, w który zaangażowana jest Gmina Kobierzyce. Dnia 26 kwietnia 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w/w projektu, trwa etap oceny formalnej złożonej dokumentacji.

Pragniemy podkreślić, że dofinansowanie w formie grantu będzie udzielone wyłącznie po zakończeniu całej procedury oceny formalnej i merytorycznej złożonego wniosku, na zasadach i warunkach, które zostaną określone przez jedynego Operatora, a zarazem Grantodawcę w ramach w/w projektu - OTS Wolna Przedsiębiorczość.

Poniżej oficjalny komunikat ze strony instytucji odpowiedzialnej za nabór wniosków o dofinansowanie:

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/1290-komunikat-w-sprawie-realizacji-projektow-grantowych-nr-rpds-03-03-01-ip-01-02-324-18.html