Projekt socjalny „List do św. Mikołaja”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w grudniu 2016 r. zrealizował projekt socjalny pod nazwą „List do Św. Mikołaja” .




Dzięki wsparciu sponsora STENA Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Pustkowie Żurawskim, firmy „SONKO” z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz Stowarzyszeniu „Bielany dla Ciebie” udało się sprawić radość i zaczarować świąteczny czas dla najmłodszych. Św. Mikołaj odwiedził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach, gdzie spełnił marzenia i pragnienia naszych milusińskich.

Marta Kozłowska