Przetarg Na Obsługę Nowych Linii Autobusowych

dla 5 gmin Aglomeracji WrocławskiejMiasto Wrocław współpracuje z naszą gminą oraz innymi gminami aglomeracji na rzecz rozwijania wspólnego transportu zbiorowego. Łączą nas porozumienia międzygminne, na mocy których miasto Wrocław staje się organizatorem transportu zbiorowego na liniach łączących gminy, w tym gmina Kobierzyce z Wrocławiem.  

Efektem tej wielomiesięcznej współpracy w ramach aglomeracji jest plan uruchomienia w 2021 nowych linii autobusowych tzw. linii strefowych. 

W dniu 11 grudnia 2020 roku władze Wrocławia ogłosiły postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie operatora, który obsłuży 9 nowych linii strefowych i 1 linię podmiejską. Linie te połączą Wrocław z gminamiKobierzyce, Czernica, Kąty Wrocławskie, Siechnice i Żórawina. 

Zmodyfikowana zostanie trasa linii 612 łączącej wrocławskie Krzyki z rejonem Dworca Autobusowego i kolejowego Wrocław Główny. W okolicach Dworca Autobusowego przystanki końcowy i początkowy zostaną przeniesione na ul. Suchą niedaleko przystanków linii gminnej 862 organizowanej przez Gminę Kobierzyce w celu ułatwienia mieszkańcom Gminy korzystania z obu połączeń. Od przystanku Partynice linia 612 pojedzie przez nieobsługiwaną obecnie przez dzienną komunikację ulicę Wyścigową dowożąc pasażerów do przystanku w pobliżu pętli tramwajowej Park Południowy i zakończy swoją trasę na pętli tramwajowej Krzyki. Na samej pętli jej miejsce postojowe zostanie wyznaczone tuż obok linii 112 zapewniając pasażerom chcącym podróżować do miejscowości Wysoka lub ulicy Kutrzeby i Parafialnej we Wrocławiu odjazdy z jednego przystanku.

Nowe połączenia, bardzo oczekiwane przez mieszkańców, pojawią się również pomiędzy Wrocławiem i gminą Żórawina przez Kobierzyce i Siechnice.  Linia 903 połączy miejscowości w gminie Żórawina oraz Biestrzyków znajdujący się w gminie Siechnice z pętlą tramwajową Gaj i Tarnogaj. Wzmocni również komunikację na osiedlu Ołtaszyn zapewniając szybkie połączenia do pętli tramwajowych. Linia 913 umożliwi dojazd mieszkańcom gminy Żórawina oraz miejscowości Wysoka znajdującej się na terenie Gminy Kobierzyce z pętlami tramwajowymi Park Południowy i Krzyki będąc wsparciem dla miejskiej linii 112.

Sześć z tych nowych linii (907, 909, 927L, 927P, 933 i 947) połączy Wrocław z miejscowościami na terenie gminy Kąty Wrocławskie zastępując istniejące połączenia w formie linii podmiejskich i organizowanych obecnie przez Gminę. Nowa linia podmiejska 920 połączy natomiast pętlę Wojnów znajdującą się na terenie gminy Czernica z Galerią Dominikańską zapewniając mieszkańcom gminy możliwość kontynuowania podróży którą rozpoczną z miejscowości na terenie gminy bezpłatnymi liniami G organizowanymi przez gminę Czernica alternatywną trasą wobec linii 115, 118, 845 i 855. 

Do obsługi powyższych linii wybrany w postępowaniu Wykonawca wprowadzi 18 autobusów. Wszystkie będą klimatyzowane, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, pomalowane w charakterystyczne wrocławskie barwy oraz wyposażone w bogaty system informacji pasażerskiej ułatwiający identyfikację autobusów przez pasażerów. W celu łatwiejszej identyfikacji linii przez pasażerów każda z linii będzie miała swój kolor (nawiązujący do herbów gmin)  prezentowany na zewnętrznych wyświetlaczach autobusów i wewnętrznym wyświetlaczu LCD.  

Otwarcie ofert planowane jest na styczeń a rozpoczęcie kursowania nowych linii na czerwiec 2021 r. 

Mapa