21
maj 2024, wtorek
IMIENINY: Wiktora, Tymoteusza

TERAZ
bezchmurnie
27°
DZIŚ
zachmurzenie małe
26°
JUTRO
słabe opady deszczu
21°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Kwiecień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Przyłącz się do Sieci

nawet 5 tysięcy złotych dofinansowania

na budowę przyłącza do sieci kanalizacyjnej - mieszkańcy gminy Kobierzyce mogą składać w urzędzie wnioski o finansowe wsparcie w ramach dotacji celowej ze środków budżetu gminy. Od stycznia w programie podpisano siedemdziesiąt umów o dofinansowanie.

Damianowice to niewielka miejscowość na terenie gminy Kobierzyce. Na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej zdecydowali się wszyscy mieszkańcy wsi, których posesje położone są wzdłuż sieci kanalizacyjnej.

W przypadku braku sieci kanalizacyjnej, konieczne jest wykorzystanie szamba lub innych metod pozbywania się odpadów, co wymaga regularnej konserwacji i opróżniania. Przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej eliminuje konieczność tych prac i zapewnia większą wygodę mieszkańcom – mówi Anna Wilisowska, sołtys wsi Damianowice. – Oczywiście zajęło to trochę czasu, ale teraz jest wygodnie, bezpiecznie i ekologicznie.

Trzy lata temu w gminie Kobierzyce powstało 55 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej. Za niemal 95 mln złotych skanalizowano 11 miejscowości. Środki na inwestycje pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, nisko oprocentowanej pożyczki oraz środków z budżetu gminy. Dodatkowo za ponad 16 mln złotych zmodernizowano oczyszczalnię ścieków. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach ZIT WrOF.

Skanalizowanie gminy to ogromna inwestycja, ale jeszcze większe korzyści. Poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego i, o czym często zapominamy, zwiększenie wartości nieruchomości – podkreśla Piotr Kopeć, Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce. – W ostatnich latach zainwestowaliśmy w budowę sieci ponad 100 mln złotych. Teraz uruchomiliśmy program, który ma za zadanie pomóc mieszkańcom do tej sieci się podłączyć.

Maksymalne dofinansowanie do budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Dotacja nie obejmuje dofinansowania przyłączy wybudowanych i zgłoszonych do odbioru przed podpisaniem umowy o dofinansowania. Finansowe wsparcie nie przysługuje także na przebudowę lub zmianę lokalizacji istniejącego przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Co bardzo ważne, starając się o dotację trzeba dysponować projektem przyłącza zatwierdzonym w naszym przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, czyli w KPWiK. Po zawarciu umowy z terminem realizacji inwestycji i zrealizowaniu zadania trzeba się z niego rozliczyć. Rozliczenie musi zawierać pomiar geodezyjny długości, ponieważ tutaj zasadą jest, że rozliczamy się w oparciu o faktycznie zrealizowaną długość zarówno przyłącza, jak i studzienki na tym przyłączeniu – mówi Rafał Krasicki, kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Środowiska UG Kobierzyce.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej to obowiązek wszystkich właścicieli tych nieruchomości, które nie są do niej podłączone, a znajdują się na terenie, gdzie taka sieć istnieje oraz posiadają możliwości technicznego podłączenia się do niej. Podłączenie do kanalizacji nie jest obowiązkowe w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających wymagania określone w przepisach.

Gracjana Rutkowska
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR