13
lipiec 2024, sobota
IMIENINY: Ernesta, Małgorzaty

TERAZ
zachmurzenie małe
23°
DZIŚ
zachmurzenie małe
23°
JUTRO
zachmurzenie duże
26°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Raport o Stanie Gminy Kobierzyce

debata nad raportem odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r.

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019, poz. 506) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, pro-gramów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni i Mieszkańcy Gminy.

Debata nad Raportem o stanie gminy Kobierzyce odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. na sesji Rady Gminy Kobierzyce.

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w debacie, powinni złożyć do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie, dostarczając wypełniony wniosek wraz z podpisami co najmniej 20 osób popierających zgłoszenie do Biura Rady Gminy do dnia 13 czerwca br. do godz. 15.30.

Pliki do pobrania:

ikona PDF Raport o stanie Gminy Kobierzyce - Aktualizacja 13.06.2019 r.
(Aktualizacja z dnia 13.06.2019r: z powodu omyłki pisarskiej zmianie uległy informacje znajdujące się na stronie 9 oraz 61.)

ikona PDF Wniosek o udział w debacie
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR