17
maj 2024, piątek
IMIENINY: Sławomira, Weroniki

TERAZ
pochmurnie
21°
DZIŚ
zachmurzenie umiarkowane
19°
JUTRO
zachmurzenie duże
22°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Kwiecień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Raport o Stanie Gminy Kobierzyce za Rok 2019

debata nad raportem odbędzie w dniu 21 sierpnia 2020r.

Szanowni Państwo

Zgodnie z art.  28 aa ustawy  z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz.713) wójt co roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu sołeckiego. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni i mieszkańcy gminy.Debata nad „Raportem o stanie Gminy Kobierzyce za 2019 rok” odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2020r. na sesji Rady Gminy Kobierzyce.Zgodnie z art.15 zzx ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołwanych nimi sytuacji kryzysowych  oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U  z 2020 r. poz 374 ze zm)  posiedzenie sesji Rady Gminy Kobierzyce odbędzie się zdalnie.W nawiązaniu do wyżej wymienionej ustawy,  z przyczyn organizacyjnych, zwracamy się z prośbą o zgłoszenie swojego udziału w debacie nad „Raportem Gminy Kobierzyce za rok 2019“  do Biura Rady Gminy z kilku dniowym wyprzedzeniem, przed ustalonym terminem sesji.

Po złożeniu wniosku do Biura Rady, prosimy o uzgodnienie sposobu udziału w wideokonferencji z Informatykiem, tel. 71 / 36-98-198.

Pliki do pobrania:

Ikona Word - Wniosek o udział

Ikona PDF - Raport za rok 2019
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR