Raport o Stanie Gminy Kobierzyce za Rok 2021

debata nad raportem odbędzie w dniu 29 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz.559 ze zm.) Wójt co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni i mieszkańcy gminy.

Debata nad „Raportem o stanie Gminy Kobierzyce za 2021 rok” odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022r. na sesji Rady Gminy Kobierzyce.

W nawiązaniu do wyżej wymienionej ustawy, z przyczyn organizacyjnych, zwracamy się z prośbą o zgłoszenie swojego udziału w debacie nad „Raportem Gminy Kobierzyce za rok 2021“ do Biura Rady Gminy (tel.. 71 369 81 20, e-mail: mokraszewska@ugk.pl) z kilkudniowym wyprzedzeniem, przed ustalonym terminem sesji.

Pliki do pobrania:

  1. Ikona PDF - wniosek o udział w debacie 
  2. Ikona PDF - Raport o stanie Gminy Kobierzyce za 2021 rok”