Referat Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego Referat Dróg, Transportu i Mienia KomunalnegoWzór
1
Wzór
2
1. Uwaga nowy wzór !
Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w pasie drogowym.
 PDF PDFUchwała w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. Wniosek o włączenie w sieć komunikacyjną  PDF  
3. Wniosek o uzgodnienie trasy przyłączy  PDF ikona  
4. Wniosek o pochówek  PDF ikona  
5. Wniosek o przydział lokalu  PDF ikona  
6. Wniosek o wynajem świetlicy  PDF ikona