Referat Dróg Transportu i Mienia KomunalnegoKierownik Referatu

Inwestycje drogowe, bieżące utrzymanie dróg

Interwencje, kontrola pasów drogowych, odśnieżanie, utrzymanie oświetlenia drogowego

Organizacja ruchu drogowego, zajecie pasa drogowego (infrastruktura gazowa)

Zajecie pasa drogowego (infrastruktura wod.-kan., telekomunikacyja, reklama)

Oświetlenie drogowe, lokalizacja infrastruktury energetycznej

Komunikacja zbiorowa, zjazdy, lokalizacja infrastruktury wod-kan, gaz, telekomunikacja

Boiska sportowe, place zabaw, lokale użytkowe, wynajem świetlic

Cmentarze, budynki komunalne, sprawy mieszkaniowe

Modernizacja i bieżące utrzymanie świetlic

Gminna ekipa porządkowa, koszenie dróg