Referat finansowy



 REFERAT FINANSOWYWzór
1
Wzór
2
1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach  PDF  
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu i wielkości gospodarstwa    PDF
3. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  PDF  
4. Wniosek o wydzierżawienie gruntu  PDF  
5. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych  PDF  
6. Informacja o lasach  PDF  
7. Informacja o gruntach  PDF  
8. Deklaracja na podatek rolny  PDF  
9. Deklaracja na podatek od nieruchomości  PDF  
10. Deklaracja na podatek od środków transportowych  PDF  PDF
11. Deklaracja na podatek leśny  PDF  



 Ulga InwestycyjnaWzór
1
Wzór
2
1. Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej  PDF  
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niŜ pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  PDF  
3. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych  PDF  
4. Oświadczenie  PDF  
5. Oświadczenie  PDF  
6. Oryginały lub uwierzytelnione kopie faktur.



 Ulga z Tytułu NabyciaWzór
1
Wzór
2
1. Wniosek o przyznanie ulgi w podatku rolnym  PDF  
2. Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę  PDF  
3. Oświadczenie  PDF  
4. Oświadczenie  PDF  
5. Pełna treść/kopia aktu notarialnego.



 Zwrot Podatku Akcyzowego Zawartego w Cenie Oleju NapędowegoWzór
1
Wzór
2
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  PDF  
2. Spis Faktur  PDF  
3. Oświadczenie o dzierżawionych gruntach  PDF  
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  PDF  
5. Oświadczenie  PDF