09
czerwiec 2023, piątek
IMIENINY: Pelagii, Felicjana

TERAZ
słabe opady deszczu
20°
DZIŚ
słabe opady deszczu
20°
JUTRO
słabe opady deszczu
21°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Urząd

Referat Inwestycji, Nieruchomości i Środowiska

 Referat Inwestycji, Nieruchomości i ŚrodowiskaWzór
1
Wzór
2
1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.  PDF
 PDF
 
2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   PDF   PDF

PDF   PDF

 PDF
 PDF
3. Wniosek w sprawie bezpłatnego i odpłatnego przyjęcia odpadów na wyrobisko w Tyńcu n/Ślęzą
UWAGA!!!
Zmiana numeru konta bankowego oraz załącznika nr 4
WIĘCEJ
 PDF
 PDF
 
4. Zezwolenie na bezpłatne wwiezienie  PDF  
5. Karta przekazania odpadów  PDF
 PDF
 
6. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PDF  
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PDF  
8. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego  PDF PDF
9. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej  ikona word
PDF
 
10. Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów na terenie gm. Kobierzyce  PDF  
11. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej PDF  
12. Wniosek na usunięcie drzew(a)/krzewów (wniosek składają przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne chcący usunąć drzewo lub krzewy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, osoby fizyczne, którym urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia) - Wzór 1

Wzór oświadczenia wspólnoty mieszkaniowej / spółdzielni mieszkaniowej o udostępnienie informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - Wzór 2
 ikona word ikona word
13. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ikona word
PDF
 
14. Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego gminnego programu rewitalizacji  PDF ikona word
15. Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.  PDF
 PDF
 
16. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.  PDF
 PDF
 
17. Wniosek o dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.  PDF
 PDF
 PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR