18
kwiecień 2024, czwartek
IMIENINY: Bogusława, Apoloniusza

TERAZ
bezchmurnie
DZIŚ
bezchmurnie
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Urząd

Referat Inwestycji, Nieruchomości i Środowiska

 Referat Inwestycji, Nieruchomości i ŚrodowiskaWzór
1
Wzór
2
1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.  PDF
 PDF
 
2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  PDF   PDF

PDF   PDF

Ikona XLS

 PDF
 PDF
3. Wniosek w sprawie bezpłatnego i odpłatnego przyjęcia odpadów na wyrobisko w Tyńcu n/Ślęzą
UWAGA!!!
Zmiana numeru konta bankowego oraz załącznika nr 4
WIĘCEJ
 PDF
 PDF
 
4. Zezwolenie na bezpłatne wwiezienie  PDF  
5. Karta przekazania odpadów  PDF
 PDF
 
6. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PDF  
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PDF  
8. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego  PDF PDF
9. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej  ikona word
PDF
 
10. Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów na terenie gm. Kobierzyce  PDF  
11. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej PDF
Wniosek
PDFOświadczenie
12. Wniosek na usunięcie drzew(a)/krzewów (wniosek składają przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne chcący usunąć drzewo lub krzewy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, osoby fizyczne, którym urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia) - Wzór 1

Wzór oświadczenia wspólnoty mieszkaniowej / spółdzielni mieszkaniowej o udostępnienie informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - Wzór 2
 ikona word ikona word
13. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ikona word
PDF
 
14. Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego rewitalizacji  PDF  
15. WNIOSEK O WYDANIE/ZMIANĘ* ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCIW ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINA KOBIERZYCE + OŚWIADCZENIE  PDF
PDF  
  PDF PDF
16. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.  PDF
 PDF
 
17. Wniosek o dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.  PDF
 PDF
 
18. ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  PDF PDF
19. WNIOSEK W SPRAWIE NARUSZENIA STOSUNKÓW WODNYCH  PDF PDF
20. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków   PDF
Formularz zgłoszenia
PDF
Oświadczenie
PDF
Informacja
 
21. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Osoba fizyczna/Przedsiębiorca   PDF
 
22. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ Wspólnota/Spółdzielnia mieszkaniowa   PDF
 PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR