13
czerwiec 2024, czwartek
IMIENINY: Lucjana, Antoniego

TERAZ
zachmurzenie małe
19°
DZIŚ
zachmurzenie małe
19°
JUTRO
zachmurzenie duże
21°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Refundacja Podatku VAT

za ogrzewanie gospodarstwa domowego paliwami gazowymi


Przysługuje odbiorcy, który wykorzystuje główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zasilane paliwami gazowymi.

W myśl art.3 pkt.3a ustawy – prawo energetyczne – PALIWA GAZOWE – to gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butanlub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej .

Źródło ogrzewania musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Obowiązuje kryterium dochodowe.
Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dodatek polega na refundacji podatku VAT wynikającego z opłacanej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w terminie 30 dni od otrzymania faktury.

Ikona PDF Formularz wniosku o refundację podatku VAT

Gdzie składać wnioski o refundację podatku VAT?

  • Osobiście: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. W.Witosa 18 55-040 Kobierzyce 
  • Za pośrednictwem poczty polskiej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. W.Witosa 18 55-040 Kobierzyce 
  • W formie elektronicznej, za pośrednictwem: Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl UWAGA! Jako adresata należy wskazać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Do wniosku załącza się:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych oraz 
  • dowód uiszczenia opłaty za fakturę.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odbiorca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail wskazany we wniosku.

Dodatkowe informacje na temat refundacji podatku VAT na stronie
www.gops.kobierzyce.pl / tel. 71 36 98 005 lub 71 36 98 000
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR