Rehabilitacja Lecznicza Dla Mieszkańców

Gminy Kobierzyce po przebytej chorobie COVID-19

W Gminie Kobierzyce rozpoczęto program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Kobierzyce po przebytej chorobie Covid-19.

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE:

Program skierowany jest do osób pełnoletnich mieszkających na terenie gminy Kobierzyce, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeszły Covid -19 (wymagany wpis w dokumentacji medycznej rozpoznania U.07.1 lub U07.2) Aby wziąć udział w ww. programie należy dostarczyć zgodę na udział w programie do Urzędu Gminy Kobierzyce.

Ikona PDF - Zgoda na udział w programie

Plakat