18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
bezchmurnie
27°
DZIŚ
bezchmurnie
27°
JUTRO
bezchmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Rodzinny Dom Pomocy

„Arkadia” w Dobkowicach


W listopadzie br. została podpisana umowa na prowadzenie pierwszego w naszej gminie rodzinnego domu pomocy.

Rodzinne domy pomocy są nowoczesną formą całodobowych usług opiekuńczych i bytowych świadczonych przez osoby lub rodziny w ich miejscu zamieszkania.

Zadaniem rodzinnych domów pomocy jest zapewnienie całodobowej opieki nie mniej niż trzem a nie więcej niż ośmiu seniorom. Służyć mają one pomocą szczególnie osobom wymagającym wzmożonej opieki ze względu na znaczne ograniczenie w codziennym funkcjonowaniu wynikające z podeszłego wieku i niepełnosprawności.

Rodzinny dom pomocy mieści się w Dobkowicach, prowadzony przez Arkadiusza Majcher.

W rodzinnym domu pomocy będą przebywać przede wszystkim mieszkańcy gminy Kobierzyce.

Osoba wymagająca całodobowych usług bytowych i opiekuńczych jest umieszczana w rodzinnym domu pomocy na jej wniosek lub za jej zgodą, na wniosek opiekuna prawnego, na podstawie decyzji kierującej na pobyt okresowy lub pobyt stały, wydanej – w przypadku mieszkańca Gminy Kobierzyce – przez Dyrektora GOPS, po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego Ośrodka, rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy.

Świadczone usługi w Rodzinnym Domu Pomocy „Arkadia”:

 1. Usługi bytowe zapewniające : 
  • a) miejsce pobytu, 
  • b) wyżywienie, 
  • c) utrzymanie czystości; 
 2. Usługi opiekuńcze zapewniające: 
  • a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 
  • b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, 
  • c) opiekę higieniczną, 
  • d) pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz w zakupie niezbędnych leków zleconych przez lekarza, 
  • e) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych, 
  • f) kontakty z otoczeniem, 
  • g) organizację czasu wolnego. 
  • h) pomoc w zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku, w tym leków i pieluchomajtek. 

Dyrektor GOPS
Ludwika Teresa Oszczyk
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR