13
lipiec 2024, sobota
IMIENINY: Ernesta, Małgorzaty

TERAZ
zachmurzenie małe
23°
DZIŚ
zachmurzenie małe
23°
JUTRO
zachmurzenie duże
26°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Rowerem Przez Gminę

Gmina Kobierzyce planuje w najbliższych latach rozwijać sieć tras rowerowych, które będą mogły służyć zarówno jako alternatywny sposób komunikacji pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, jak i stanowić atrakcję turystyczną. Nawiązana została współpraca z Gminą Wrocław oraz Gminą Długołęka i w ramach tzw. umowy partnerskiej złożony został w dniu 5 września br. wniosek o dofinansowanie wspólnej inwestycji. Wniosek obejmuje wiele odcinków dróg rowerowych na terenie każdej z gmin, a docelowo planuje się także powstanie spójnie oznakowanej trasy międzygminnej.

W przypadku naszej gminy zgłoszone zostały zadania, które mają już co najmniej wstępną dokumentację techniczną. Są to drogi dla rowerów na terenie tzw. Węzła Bielańskiego, które w połączeniu z lokalnymi drogami gminnymi o małym natężeniu ruchu (głównie tzw. drogi transportu rolnego) pozwolą bezpiecznie przejechać od granic miasta Wrocławia aż do samych Kobierzyc.

ikona pdf Trasa Kobierzyce - Wrocław

Obecnie przygotowywane jest ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie dróg rowerowych i chodników Węzła Bielańskiego. Niejako przy okazji budowy dróg dla rowerów uzupełniona bowiem zostanie infrastruktura dla ruchu pieszych. Zadanie podzielone jest na kilka odcinków i przewiduje w niewielkiej części wykorzystanie istniejących traktów, jednak w większości wypadków będzie konieczne wybudowanie zupełnie nowych nawierzchni. Pierwszy z nich - łączący ul. Magazynową z ul. Słoneczną posiada już dokumenty pozwalające na rozpoczęcie robót budowlanych. Pozostałe odcinki, których przebieg został już ustalony, wymagają jeszcze dokonania uzgodnień i uzyskania zgody na budowę. W przypadku dróg dla rowerów szczególnie trudnym elementem jest pozyskanie zgód własnościowych oraz rozwiązania kolizji z inną infrastrukturą techniczną, a ta w Bielanach Wrocławskich jest bardzo liczna. Wstępne uzgodnienia są jednak dokonane.

WEZEL BIELANSKI

Powstanie głównej osi Kobierzyce – Bielany Wrocławskie pozwoli na dalszą rozbudowę sieci w kierunkach wschodnich i zachodnich jak i umożliwi dojazd do wyznaczonej kilka lat temu, na drogach samochodowych i transportu rolnego o mniejszym natężeniu ruchu, trasy „Rowerem przez historię”, która przebiega na południu gminy.

Obecnie trwają także prace przedprojektowe dla dwóch kolejnych bardzo ważnych odcinków. Pierwszy z nich to nowa droga rowerowa Bielany Wrocławskie – Ślęza po południowej stronie ul. Przystankowej, która zastąpi dotychczasową drogę nie spełniającą obecnych standardów. Stara droga dla rowerów zostanie przeznaczona na chodnik. Droga ta połączy się z wybudowaną w ostatnim czasie kładką pieszo – rowerową i tym samych komfortowo połączy obie miejscowości. Przebieg drogi przy planowanym dużym terenie rekreacyjnym jest jej dodatkowym atutem.

bielany-sleza

Drugi z odcinków to ciąg pieszo–rowerowy Kobierzyce – Pełczyce. Liczymy, że zapewni on bezpieczne poruszanie się pieszym i rowerzystom wzdłuż drogi powiatowej o dużym natężeniu ruchu. Odcinek ten wymaga pozyskania gruntu oraz koordynacji z przebudową skrzyżowania drogi krajowej, stąd jest szczególnie trudny projektowo. Pierwsze ustalenia trasy są już jednak za nami. Chcielibyśmy, aby z wykorzystaniem lokalnych dróg przebiegających równolegle do drogi powiatowej w samych Pełczycach, umożliwił dojazd aż do zrewitalizowanego parku w tej miejscowości.

kobierzyce-pelczyce

Oczywiście w dalszej kolejności będziemy myśleć o kolejnych odcinkach, tak aby jednolicie oznakowane trasy w gminie pozwalały na poruszanie się nie tylko w celach turystycznych, ale także do miejsc pracy, nauki czy handlu i usług. Przykładem jest tu uwzględnienie ruchu rowerów na budowanym odcinku drogi Królikowice – Kobierzyce. O dalszych konkretnych planach i działaniach będziemy informować.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR