Rowerem Przez GminęGmina Kobierzyce planuje w najbliższych latach rozwijać sieć tras rowerowych, które będą mogły służyć zarówno jako alternatywny sposób komunikacji pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, jak i stanowić atrakcję turystyczną. Nawiązana została współpraca z Gminą Wrocław oraz Gminą Długołęka i w ramach tzw. umowy partnerskiej złożony został w dniu 5 września br. wniosek o dofinansowanie wspólnej inwestycji. Wniosek obejmuje wiele odcinków dróg rowerowych na terenie każdej z gmin, a docelowo planuje się także powstanie spójnie oznakowanej trasy międzygminnej.

W przypadku naszej gminy zgłoszone zostały zadania, które mają już co najmniej wstępną dokumentację techniczną. Są to drogi dla rowerów na terenie tzw. Węzła Bielańskiego, które w połączeniu z lokalnymi drogami gminnymi o małym natężeniu ruchu (głównie tzw. drogi transportu rolnego) pozwolą bezpiecznie przejechać od granic miasta Wrocławia aż do samych Kobierzyc.

ikona pdf Trasa Kobierzyce - Wrocław

Obecnie przygotowywane jest ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie dróg rowerowych i chodników Węzła Bielańskiego. Niejako przy okazji budowy dróg dla rowerów uzupełniona bowiem zostanie infrastruktura dla ruchu pieszych. Zadanie podzielone jest na kilka odcinków i przewiduje w niewielkiej części wykorzystanie istniejących traktów, jednak w większości wypadków będzie konieczne wybudowanie zupełnie nowych nawierzchni. Pierwszy z nich - łączący ul. Magazynową z ul. Słoneczną posiada już dokumenty pozwalające na rozpoczęcie robót budowlanych. Pozostałe odcinki, których przebieg został już ustalony, wymagają jeszcze dokonania uzgodnień i uzyskania zgody na budowę. W przypadku dróg dla rowerów szczególnie trudnym elementem jest pozyskanie zgód własnościowych oraz rozwiązania kolizji z inną infrastrukturą techniczną, a ta w Bielanach Wrocławskich jest bardzo liczna. Wstępne uzgodnienia są jednak dokonane.

WEZEL BIELANSKI

Powstanie głównej osi Kobierzyce – Bielany Wrocławskie pozwoli na dalszą rozbudowę sieci w kierunkach wschodnich i zachodnich jak i umożliwi dojazd do wyznaczonej kilka lat temu, na drogach samochodowych i transportu rolnego o mniejszym natężeniu ruchu, trasy „Rowerem przez historię”, która przebiega na południu gminy.

Obecnie trwają także prace przedprojektowe dla dwóch kolejnych bardzo ważnych odcinków. Pierwszy z nich to nowa droga rowerowa Bielany Wrocławskie – Ślęza po południowej stronie ul. Przystankowej, która zastąpi dotychczasową drogę nie spełniającą obecnych standardów. Stara droga dla rowerów zostanie przeznaczona na chodnik. Droga ta połączy się z wybudowaną w ostatnim czasie kładką pieszo – rowerową i tym samych komfortowo połączy obie miejscowości. Przebieg drogi przy planowanym dużym terenie rekreacyjnym jest jej dodatkowym atutem.

bielany-sleza

Drugi z odcinków to ciąg pieszo–rowerowy Kobierzyce – Pełczyce. Liczymy, że zapewni on bezpieczne poruszanie się pieszym i rowerzystom wzdłuż drogi powiatowej o dużym natężeniu ruchu. Odcinek ten wymaga pozyskania gruntu oraz koordynacji z przebudową skrzyżowania drogi krajowej, stąd jest szczególnie trudny projektowo. Pierwsze ustalenia trasy są już jednak za nami. Chcielibyśmy, aby z wykorzystaniem lokalnych dróg przebiegających równolegle do drogi powiatowej w samych Pełczycach, umożliwił dojazd aż do zrewitalizowanego parku w tej miejscowości.

kobierzyce-pelczyce

Oczywiście w dalszej kolejności będziemy myśleć o kolejnych odcinkach, tak aby jednolicie oznakowane trasy w gminie pozwalały na poruszanie się nie tylko w celach turystycznych, ale także do miejsc pracy, nauki czy handlu i usług. Przykładem jest tu uwzględnienie ruchu rowerów na budowanym odcinku drogi Królikowice – Kobierzyce. O dalszych konkretnych planach i działaniach będziemy informować.