Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 1971D

Warianty tras
Termin składania wniosków do 21.06.2019 r.Uwagi i wnioski pisemne prosimy przekazywać na adres:

Biuro Projektowe: Zbigniew Kowalski PROWAY
ul. Vivaldiego 56 lok. 3, 52-129 Wrocław
E-mail: biuro@proway.com.pl

Termin składania wniosków do 21.06.2019 r.

Wariant 1 - kontynuacja chodnika w stronę Tyńca Małego

Wariant 2 - kontynuacja chodnika w stronę Domasławia

Wariant 3 - pierwotny