20
czerwiec 2024, czwartek
IMIENINY: Diny, Bogny, Florentyny

TERAZ
bezchmurnie
24°
DZIŚ
bezchmurnie
24°
JUTRO
zachmurzenie małe
31°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Ruszył Program

Ciepłe Mieszkanie

Plakat

Program „Ciepłe Mieszkanie” – kto może skorzystać?

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:·

 • podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł, 
 • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł, 
 • najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 000 zł.

Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 120 tys. złotych na beneficjenta .

Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza:

 • 1.673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2.342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód to:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
 • 1 260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dofinansowanie obejmuje:

 • likwidację wszystkich kotłów na paliwo stałe nie spełniających norm klasy 5 wg PN-EN303-5:2012 oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania paliw stałych tzw. „kopciuch”. 
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła (np. pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego, 
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. 

Dodatkowo można wykonać (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła; 
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż); 
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym; 
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu. Aby Gmina Kobierzyce uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Przygotowaliśmy wstępną deklarację wyrażającą chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu.

Aby Gmina Kobierzyce uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Przygotowaliśmy wstępną deklarację wyrażającą chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu.

Prosimy o wypełnienie deklaracji przez mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie.

Zbadanie potrzeb mieszkańców będzie stanowiło bazę dla Gminy do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację programu do WFOŚiGW we Wrocławiu.

WAŻNE:

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania! Ewentualna realizacja inwestycji będzie możliwa po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą Kobierzyce.

Ikona PDF - Wstępna Deklaracja

Wypełnioną deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, w terminie do 10.12.2022 roku.

Telefon kontaktowy: 71/36 98 124.

Więcej informacji https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR