Sekcja Bokserska KOSiR

zapraszamy na treningi sekcjiSekcja Bokserska