Seniorzy z Gminy Kobierzyce

korzystają z opasek bezpieczeństwa. Urządzenia przypominają zegarek, ale są wyposażone w specjalny przycisk umożliwiający bezpośrednie połączenie z pomocą medyczną w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.
Opaski na odległość to nowoczesna metoda sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Niewielkie urządzenia to forma teleopieki, która w sytuacji zagrożenia pozwala na natychmiastowa reakcję.

„Opaski to urządzenia proste w obsłudze, wyposażone w przycisk bezpieczeństwa SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski oraz lokalizator GPS. Posiadają także funkcje umożliwiające komunikowanie się z opiekunami w centrum obsługi oraz monitorujące podstawowe funkcje życiowe. W ten sposób osoba w każdej chwili może połączyć się z dyspozytorem telecentrum, który w zależności od sytuacji podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. Może on np. udzielić wsparcia emocjonalnego przez telefon, poprosić kogoś z otoczenia o podjęcie interwencji lub wezwać pogotowie.” mówi Ludwika Teresa Oszczyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odpowiedzialnego za realizację programu.

Opaski zostały zakupione ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok". W Gminie Kobierzyce może z nich skorzystać trzydziestu seniorów. Program będzie realizowany do końca roku. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

Izabela Tylewska-Smuda