Sesja z Klasą

27 marca br. w Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyła się kolejna już w tej kadencji "Sesja z klasą".
Tym razem w rolę radnych Gminy wcieliła się młodzież z Gimnazjum im. Unicef w Bielanach Wrocławskich. Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Elżbieta Regulska, udział w sesji wzięli również – Henryk Łoposzko- zastępca Przewodniczącej Rady Gminy, Ryszard Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce, Piotr Kopeć – Zastępca Wójta Gminy oraz Maria Wilk – Sekretarz Gminy i Maria Prodeus – Skarbnik Gminy. Uczniowie zapoznali się z zadaniami i sposobem działania Rady Gminy Kobierzyce. Poznali schemat organizacyjny Urzędu Gminy i zakres działań poszczególnych referatów, a także proces tworzenia budżetu Gminy. Wójt Gminy Ryszard Pacholik przedstawił młodzieży prezentację o Gminie Kobierzyce, a zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił najważniejsze inwestycje. Ciekawym punktem sesji była prezentacja Systemu Informacji Przestrzennej – Wrosip. Sesję zakończył quiz tematyczny , w którym młodzież mogła wykazać się wiedzą zdobytą podczas sesji na temat funkcjonowania samorządu gminnego. Sesja przebiegała w bardzo sympatycznej atmosferze i z pewnością pozwoliła młodzieży pogłębić wiedzę i szerzej spojrzeć na sposób działania Gminy. Kontynuacją tego cyklu działań było kolejne spotkanie w dniu 04.04.2017 r. Tym razem w ramach godziny wychowawczej władze Gminy Kobierzyce -Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska , z-ca Przewodniczącej Henryk Łoposzko oraz z-ca Wójta Piotr Kopeć, spotkali się z uczniami pierwszych klas Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach. Przedstawili funkcjonowanie samorządu terytorialnego jakim jest Gmina. Powiedziano o zasięgu terytorialnym Gminy Kobierzyce, ilości sołectw i miejscowości. Szczegółowo omówiono Herb Gminy. W telegraficznym skrócie z-ca Wójta Piotr Kopeć omówił zrealizowane i realizowane inwestycje na terenie gminy, które mają wpływ na polepszenie warunków życia mieszkańców. W przedstawionej prezentacji pokazano przebieg procesu uchwałodawczego Rady Gminy, która jest organem stanowiącym i kontrolnym. Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Henryk Łoposzko wspomniał o ordynacji wyborczej. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali drobne upominki kolorystycznie odzwierciedlające Herb Gminy, co można zobaczyć na wspólnym pamiątkowym zdjęciu.

M. Marszałek-Wojciechowska