Skład RadyElżbieta Regulska
Elżbieta Regulska

Henryk Łoposzko
Henryk Łoposzko
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Raś
Adam Raś
Adrian Łukowicz
Adrian Łukowicz
 Andrzej Krzesłowski
Andrzej Krzesłowski
 Anna Trojanowska Zochniak
Anna Trojanowska-Zochniak
 Apolonia Kasprzyk-Czepielinda
Apolonia Kasprzyk-Czepielinda
 Czesław Stadnik
Czesław Stadnik
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 Jarosław Zawisza
Jarosław Zawisza
 Krzysztof Kmiecik
Krzysztof Kmiecik
Damian Wrona  Radosław Jankiewicz
Radosław Jankiewicz
 Robert Sala
Robert Sala
 Wiesław Muraczewski
Wiesław Muraczewski
 Wiesław Szwed
Wiesław Szwed