Spotkanie z Beneficjentami

Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOFSerdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naborem w ramach Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF [10.2 A,B,C,D,E,F,G,H] na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Kobierzyce (Al. Pałacowa 1) w godzinach 9.30-13.25. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Biura ZIT WrOF oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Prosimy o przesłanie na adres: zit@um.wroc.pl potwierdzenia udziału w spotkaniu za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie:

https://zitwrof.pl/szkolenia-i-konferencje/spotkanie-informacyjne-dla-potencjalnych-beneficjentow-kobierzyce-25-maja-2017-r/