Spotkanie z Udziałem Wojewody Dolnośląskiego
Dzisiaj w Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyło się spotkanie z udziałem Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego w sprawie Programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w Gminie Kobierzyce oraz planowanych w przyszłości działań w tym zakresie.