Stawki dopłat do materiału siewnego w 2016 r.Agencja Rynku Rolnego 27 czerwca 2016 r. zakończyła przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. stawki dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany w 2016r. wynoszą odpowiednio:

• 69,40 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
• 111,00 zł – w przypadku roślin strączkowych;
• 347,00 zł – w przypadku ziemniaków.

Kolejny termin składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego rozpocznie się 15 stycznia 2017 r. W powyższym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.):

• zbóż ozimych,
• zbóż jarych,
• roślin strączkowych,
• ziemniaka,
• mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka).
Źródło: ARR

Więcej informacji:

• Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 53-033 Wrocław, ul. Zwycięska 8, tel. (071) 339-80-21, sekretariat: (71)339-86-56, e-mail: sekretariat@dodr.pl
• Punkt konsultacyjny DODR: wtorek godz. 9.00-14.00, Kobierzyce, ul. W. Witosa 15, I p, tel. (71)311-13-28, doradca terenowy Monika Kruczek tel..609-79-28-48
• OT ARR Wrocław, 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30, tel. (71) 335 01 51