Z obrad Rady Gminy

29 stycznia br. w Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyła się XIV Sesja Rady Gminy. Radni podjęli 25 uchwał.
 
Dotyczyły one m.in.: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także określenie kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Podjęto uchwały, które dotyczyły uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kobierzycach, a także przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Bielanach Wrocławskich, Pustkowie Wilczkowskim, Jaszowicach. Kolejna sesja odbędzie się 26 lutego 2016 r. o godz. 9.00. Wszystkie podjęte uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady Gminy Kobierzyce są dostępne na stronie www.ugk.pl.

Maria Okraszewska